PSYCH-K® EĞİTİMİ KATILIMCI SÖZLEŞMESİ

Uygulama

Bu Eğitime katıldıktan sonra, PSYCH-K® süreçlerinin kullanımını, kendi takdirime bağlı olarak özel birebir seanslarda, profesyonel veya kişisel olarak, müşterilerle veya diğerleriyle, gelir amaçlı veya başkaca, uygulama hakkına sahip olduğumu tasdik ediyorum. Buna ilave olarak PSYCH-K®‘yi kullanmamla ilgili olarak pazarlama araçları ve diğer basılı malzemelerde PSYCH-K® Kolaylaştırıcısı unvanını kullanmaya yetkiliyim.

Bu unvan PSYCH-K®‘de her hangi bir yetkilendirmeyi ifade etmez. Bu yetki sadece onaylanmış PSYCH-K® eğitimcilerine aittir.

Yukarıda belirtildiği gibi diğer insanlarla PSYCH-K® uygulamaya hakkım olmakla beraber, PSYCH-K® süreçlerini hiçbir şekilde diğer insanlara, gruplara veya kişilere, profesyonel veya başka türlü, para kazanmak amaçlı veya başka şekilde öğretmemeyi kabul ve taahhüt ederim. Aynı zamanda PSYCH-K®  süreçlerine ait herhangi bir video/film sunumunu, internet üzerinde ya da herhangi bir elektronik medya aracılığı ile yayınlamayacağımı kabul ve taahhüt ederim.

Feragat

PSYCH-K® süreci sadece inançların değiştirilmesi ile kısıtlıdır. PSYCH-K® süreci medikal sorunlara teşhis koymak için veya medikal tedavi, profesyonel zihin sağlığı tedavisinin yerine geçmek üzere tasarlanmamıştır.

Telif Hakları ve Ticari Marka

The Myrddin Corporation’ın (d.b.a. The PSYCH-K® Centre International) telif hakları, ticari markalar, konseptler ve gizli ticari sırlar, çalışma kitapları, basılı metinler ve PSYCH-K® programı ile ilgili olan malzemeler dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmadan, çeşitli hakların sahibi olduğunu kabul ediyorum. Ayrıca PSYCH-K® eğitim materyallerinin, PSYCH-K® Eğitimlerinde ve PSYCH-K® Web sitesinde (www.psych-k.com) kullanılan logoların ve diğer ticari sembollerin The Myrddin Corporation’ın tescilli, fikri hakkı/mülkiyeti olduğunu tasdik ve kabul ederim. Ve bunları The Myrddin Corporation’un açık yazılı izni olmadan, bütün olarak veya kısmen, çoğaltmayacağımı, kullanmayacağımı, intihal etmeyeceğimi veya herhangi bir PSYCH-K® konseptinin, teknolojisinin ve stratejisinin, veya basılı metinlerinin, materyallerinin veya Web sitesi grafiklerinin, herhangi bir şekilde, ister direk olarak, yeni bir iş yaratırken veya başka şekilde taklit ve benzerini yapmayacağımı kabul ederim. İlave olarak, her ne şekilde olursa olsun, Eğitim sürecindeki, ders ya da pratikler esnasında, bir bütün ya da parçalar halinde, ses, video ya da fotoğraf kaydı yapmayacağımı kabul ederim.

Tamamında büyük harfler kullandığım ve tescilli marka sembolünü (®) dahil ettiğim sürece PSYCH-K® ismini Web sitemde, kartvizitimde veya başka basılı malzemelerde kullanabileceğimi anlarım. PSYCH-K® ismini (büyük yada küçük harfle) bir Web sitesi veya URL domain isminin bir parçası olarak, bir e-mail adresinin parçası olarak, sosyal ağlardaki profil adımın ya da sayfamın adının bir parçası olarak kullanamayacağımı anlar ve kabul ederim.

Şahin logosunu da (yukarıda sağda, PSYCH-K® Uygulayıcıları için mevcut) kullanabilirim. Ancak spirallerin olduğu logonun (yukarıda solda) sadece The Myrddin Corporation veya onun Yetkilendirdiği Eğitmenler tarafından kullanılabileceğini anlar ve kabul ederim.

Bu sözleşmeyle bağlanmış olduğumu ve bu anlaşmanın tüm şartlarına uyacağımı kabul ve taahhüt ederim. Bu sözleşmenin kabulünün The Myrddin Corporation tarafından tarafıma teyit edilmeyeceğini, bu sözleşmenin sözleşme ortağım olan, 829 Ridgeview Way, Crestone, Colarado, ABD adresinde bulunan The Myrddin Corporation’a (d.b.a. The PSYCH-K® Centre International) yönlendirileceğini ve saklanacağını, bu saklama işleminin elektronik ortamda 3. parti BT hizmeti aracılığı ile yapılabileceğini kabul ve taahhüt ederim.


* işaretli alanlar doldurulmalıdır