Dohoda s účastníkem semináře

Facilitace

Beru na vědomí, že po účasti na tomto semináři, mám právo facilitovat použití postupů PSYCH-K® v soukromých individuálních sezeních, a to na profesní či osobní úrovni, s klienty nebo jinými osobami, za účelem peněžního zisku nebo dle vlastního uvážení. Dále jsem oprávněn používat označení PSYCH-K® Facilitator, a to k popisu mého zařazení v souvislosti s používáním PSYCH-K® v marketingu a dalších tištěných materiálech. Toto označení však v rámci PSYCH-K® neznamená certifikaci. Označení „Certifikovaný“ je vyhrazeno pouze pro Certifikované Instruktory PSYCH-K®.

Dále, přestože mám právo facilitovat PSYCH-K® ostatním, jak je uvedeno výše, souhlasím, že nebudu, a to žádným způsobem učit postupy PSYCH-K® třetí osoby, skupiny nebo jednotlivce, a to profesně ani jiným způsobem, za účelem peněžního zisku nebo za jiným účelem. Dále souhlasím s tím, že nebudu zveřejňovat videoprezentace postupů PSYCH-K® nebo jejich ukázky na internetu či jiných elektronických médiích.

Zřeknutí se odpovědnosti

Proces PSYCH-K® je určen výhradně ke změně přesvědčení. Proces PSYCH-K® není určen k diagnostice zdravotních problémů, ani nenahrazuje lékařskou péči či profesionální péči o duševní zdraví.

Autorská práva a ochranné známky

Beru na vědomí, že společnost Myrddin Corporation (d.b.a.  The PSYCH-K® Center International) je vlastníkem a/nebo výhradním držitelem práv, zahrnujících mimo jiné autorská práva, ochranné známky, koncepty a důvěrná obchodních tajemství, skripta, pracovní listy a materiály vztahující se k programu PSYCH-K®. Dále beru na vědomí a souhlasím s tím, že školicí materiály, loga a další obchodní symboly používané na seminářích PSYCH-K® a na webových stránkách PSYCH-K® (www.psych-k.com) jsou duševním vlastnictvím společnosti Myrddin Corporation, a souhlasím s tím, že nebudu zcela ani zčásti reprodukovat, používat, kopírovat či jinak napodobovat žádné z konceptů, technologií a postupů PSYCH-K®, letáky, materiály nebo grafiku webových stránek, a to žádným způsobem, bez výslovného písemného souhlasu Myrddin Corporation. Dále souhlasím s tím, že v průběhu jednotlivých částí semináře, ať během výkladu či při provádění praktických cvičení, nebudu pořizovat, zcela ani zčásti ani žádným jiným způsobem audionahrávky, videonahrávky nebo fotografie.

Beru na vědomí, že na svém webu, vizitce nebo jiných tištěných materiálech jsem oprávněn používat název PSYCH-K® za předpokladu, že použiji všechna velká písmena a uvedu symbol registrované ochranné známky (®). Nesmím používat název PSYCH-K® (velká nebo malá písmena) jako součást doménového jména nebo adresy URL webových stránek nebo jako součást e-mailové adresy nebo jako součást profilu sociální sítě nebo názvu stránky.

Mohu také použít logo Falcon (vpravo nahoře, k dispozici pro PSYCH-K® Facilitatory), ale spirálové logo (nahoře, vlevo) může používat pouze společnost Myrddin Corporation nebo její Certifikovaní Instruktoři.

Upozornění, logo Sokola musí být používáno tak, jak je zobrazeno, beze změn, v jedné ze tří povolených barev (černá, bílá nebo teal) jako samostatný symbol. Kromě toho můžete změnit velikost loga tak, aby odpovídalo konkrétnímu formátu. Po dokončení semináře vám bude poskytnut odkaz ke stažení tohoto zdroje.

Souhlasím a zavazuji se, že budu dodržovat všechny podmínky této dohody. Souhlasím s tím, že společností Myrddin Corporation nebudu informován o přijetí této dohody. Dále souhlasím s tím, že tato dohoda bude předána mému smluvnímu partnerovi Myrddin Corporation (d.b.a.  The PSYCH-K® Center International),P.O. Box 1885, El Prado, New Mexico, 87529, USA, který ji může uchovávat elektronicky, za použití IT služby třetích stran.

Ukládání těchto informací slouží pouze pro interní účely a je nutné k dokončení a aktivaci této smlouvy.

Upozornění, některé země zakazují podnikům kontaktovat své zákazníky bez jejich písemného souhlasu. The PSYCH-K® Centre International vás tedy nemůže bez vašeho souhlasu kontaktovat ohledně seminářů PSYCH-K®, speciálních akcí, výukových videí, změn v organizačních zásadách nebo jiných užitečných informací. Pokud zákony ve vaší zemi takový zákaz obsahují a vy si přejete takové informace dostávat, můžete tak učinit kliknutím na tento odkaz (https://psych-k.com/newsletter) a požádat o zařazení do našeho mailing listu.