Annemiek Keur

Annemiek Keur

Biographical Information

Trabajo con personas que buscan dar un nuevo rumbo a su vida, que quieren cambiar, avanzar y crecer. Les guio en procesos que les permiten tener una conversación consciente con su mente subconsciente, descubrir sus creencias y percepciones limitantes y cambiarlos en creencias de auto empoderamiento con el fin de crear nuevo potencial y tomar las riendas de su vida. Facilitar estos procesos para mí es un gran placer y un gran honor.
Vivo y trabajo en una casita en el campo de Mallorca. Ofrezco sesiones en una reunión cara a cara en mi casa o en línea.

I work with people who seek to give a new direction to their life, who want to change, advance and grow. I guide them through processes that allow them to have a conscious conversation with their subconscious mind, discover their limiting beliefs and perceptions and replace them with self empowering beliefs in order to create new potential and take control of their life. Facilitating these processes for me is a great pleasure and a great honor.
I live and work in a cottage in the Majorcan countryside. I offer sessions in a face-to-face meeting at my home, or online.

Ik werk met mensen die hun leven een nieuwe richting willen geven, die willen veranderen, vooruitgaan en groeien. Ik begeleid ze in processen die ze in staat stellen een bewust gesprek te voeren met hun onderbewustzijn, hun beperkende overtuigingen en percepties te ontdekken en deze om te zetten in krachtige overtuigingen om zo nieuw potentieel te creëren en controle te krijgen over hun leven. Het faciliteren van deze processen is voor mij een groot genoegen en een grote eer.
Ik woon en werk in een huisje op het platteland van Mallorca. Sessies zijn in een persoonlijke ontmoeting bij mij thuis, of online.


Email Address:Website:

https://www.annemiekkeur.com/Phone:

+34 667 645 003Country:

Spain

 

City:

MallorcaLanguage(s):

English, Spanish, DutchSession types:

In-person, OnlineTraining program:

Master Facilitation WorkshopFacebook profile