Adelajda Child

Adelajda Child

Biographical Information

As a certified PSYCH-K® Instructor, I enjoy the opportunity to share my knowledge, energy and positive outlook with others. My experience and training in PSYCH-K® on a Basic, Advanced, Master and Health & Wellbeing levels completes my facilitation arsenal allowing me to provide my students and clients with the tools and methods that can be beneficial to achieve their life and health goals.
My extensive experience allows me to guide them trough their journey of belief change and trauma healing so they can achieve happiness and peace that they search.

My client's and student's success stories reflect my ability to, time after time, help most of them improve their health & life so they achieve a higher level of life satisfaction.

I love teaching the rapid belief change modality of PSYCH-K® so they can pursue their life goals and dreams​​​​​​ and help others do the same.

It's wonderful and very fulfilling to see my students empowered, happier, healthier and more productive in mind, body & spirit.

If you want to know more, please click my website below or drop me an e-mail me at

Create The Life You Desire:

- Attract Success & Abundance
- Change Self-Limiting Beliefs & Life Blocks
- Improve Your Health
- Transform Traumatic Experiences
- Release Stress and Phobias
- Overcome Bad Habits and Fears
- Balance Relationships
- And More!
---------------------------------------------------------------------
Jako certyfikowany Instruktor PSYCH-K® cieszę się możliwością dzielenia się swoją wiedzą, energią i pozytywnym nastawieniem z innymi. Moje doświadczenie i szkolenia w zakresie PSYCH-K® na poziomach Podstawowym, Zaawansowanym, Master oraz Health & Wellbeing uzupełnia mój arsenał facylitacji, pozwala zapewnić moim studentom i klientom narzędzia, które są korzystne dla osiągnięcia ich celów życiowych i zdrowotnych.
Dzięki moje doświadczeniu mogę prowadzić ich przez podróż zmiany przekonań i uzdrowienia traumy, tak aby mogli osiągnąć szczęście i spokój, których poszukują.

Historie sukcesu moich klientów i studentów odzwierciedlają moją zdolność do tego, aby raz po raz pomóc większości z nich poprawić ich zdrowie i życie, aby osiągnąć wyższy poziom zadowolenia z życia.

Uwielbiam uczyć PSYCH-K® metody szybkiej zmiany przekonań, aby mogli realizować swoje życiowe cele i marzenia oraz pomagać innym robić to samo.

To wspaniałe i bardzo satysfakcjonujące widzieć moich uczniów wzmocnionych, szczęśliwszych, zdrowszych i bardziej produktywnych w umyśle, ciele i duchu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, kliknij moją stronę poniżej lub napisz do mnie na adres

Stwórz życie, którego pragniesz:

- Przyciągnij sukces i obfitość
- Zmień samoograniczające się przekonania i bloki życiowe
- Popraw swoje zdrowie
- Przekształć traumatyczne doświadczenia
- Uwolnij stres i fobie
- Pokonaj złe nawyki i lęki
- Równowaga Relacje
- I więcej!
Ps. Jestem również do dyspozycji polskich klientów oraz uczniów! Polskie Warsztaty już się odbywają! Zapraszam na zapisy.


Website:

http://www.adachild.comPhone:

+15623382208Country:

United States

 

State(s):

CaliforniaCity:

Long Beach, Los Angeles, Orange County, WarszawaLanguage(s):

English, PolishSession types:

Online, Phone, In-personTraining program:

Master Facilitation Workshop, Health and Wellbeing Program, PSYCH-K® ProFacebook profileInstagram profile

LinkedIn profile