PSYCH-K® İleri Entegrasyon Eğitimi – İstanbul – Türkiye

PSYCH-K® Master Facilitation Workshop – İstanbul – Türkiye

PSYCH-K® Temel Eğitimi – İstanbul – Türkiye