Warsztat Podstawowy PSYCH-K®, Wrocław, Poland

 

PSYCH-K® Warsztat Podstawowy

PSYCH-K® pozwala zmienić długotrwałe, ograniczające przekonania w przeciągu kilku minut.”

~ dr Bruce H. Lipton

Czy jesteś gotowy zmienić swoje życie? Stwórz życie, którego pragniesz – naucz się PSYCH-K®!

Przeprogramuj swoje podświadome przekonania i usuń wewnętrzne blokady w każdej dziedzinie życia! Dzięki metodzie PSYCH-K®  nauczysz się jak odblokować swój potencjał i w szybki, a co równie istotne, prosty sposób stworzyć życie pełne spokoju, radości i sukcesów.

Pokonaj trudności, wzrastaj i odmień swoje Życie:

Dobrobyt i Sukces  – zastąp dawne przekonania o pieniądzach nowymi i zwiększ swoją szansę na pomyślność finansową.

Pewność siebie – odkryj w sobie nowe chęci do podejmowania pozytywnych i zdecydowanych działań. 

Poczucie własnej wartości  – stwórz nowy system przekonań, który pomoże Ci w pełni szanować i akceptować siebie. 

Zdrowie – naucz się jak wyeliminować stres, niepokój i traumatyczne doświadczenia poprzez zaprogramowanie ciała/umysłu tak, aby cieszyć się optymalnym zdrowiem i witalnością. 

Relacje  – wykreuj nowe przekonania, aby tworzyć zdrowe, pełne miłości związki oraz relacje.  

Żal i Strata – naucz się, w jaki sposób rozwiązać problem związany z bolesnymi wspomnieniami i odnaleźć pokój oraz radość. 

Duchowość – pokonaj podświadomy opór dotyczący Twojego połączenia z Bogiem/Wszechświatem.

Podstawowy warsztat PSYCH-K® jest połączeniem wykładów, pokazów, ćwiczeń praktycznych i dyskusji w grupie.  

Tematy poruszane w trakcie warsztatu: 

 • Podstawy dotyczące teorii naukowych wiążących się z procesem PSYCH-K®. 
 • Praktyczne działanie – w jaki sposób możesz korzystać z PSYCH-K®, aby stworzyć życie pełne sukcesów, dostatku i radości! 
 • Wyjaśnienie kluczowych pojęć, takich jak świadomość, podświadomość, nadświadomość. Wskazanie różnic między nimi oraz schematu wspólnego działania. 
 • Identyfikacja i zmiana ograniczających przekonań, destruktywnych myśli oraz zachowań  – jakie blokady nie pozwalają Ci ruszyć z miejsca?
 • Wewnętrzna przemiana z użyciem PSYCH-K’s® – efektywny proces krok po kroku.
 • Technika Testu Mięśni (Muscle Testing) pozwalająca na przejrzystą komunikację oraz pracę z podświadomością.  Test Mięśni jest MT jest dobrze znaną i powszechnie stosowaną metodą w kinestologii oraz innych praktykach na całym świecie. Dzięki niej nauczysz się rozpoznawać życiowe blokady i ograniczające przekonania.
 • Tworzenie nowych, dopasowanych do osobistych potrzeb stwierdzeń (belief statements), pozwalających na przezwyciężenie życiowych trudności. 
 • Uwalnianie się od traum i stresujących sytuacji z przeszłości, teraźniejszości, a nawet z przyszłości! 

Certyfikowany Instruktor PSYCH-K®: Ada Child

 


Data warsztatu: 11-13 marca, 2022

Miejsce warsztatu: Hotel Puro we Wrocławiu

godziny warsztatu: 9:00-18:00

cena warsztatu: $1100

zaliczka(rezerwacja miejsca): $300

Liczba miejsc jest ograniczona!

(Nocleg i wyżywienie nie są wliczone w cenę)


Pytania i Zgłoszenia

Więcej informacji: www.rapidbeliechange.com  (polski tłumacz google znajduje się w górnym prawym rogu)

Kontakt:                     Julia Pruszyńska, tel. +48 535 085 524  (po godzinie 16:00)

email:  “PSYCH-K® can change long-standing, limiting beliefs in a matter of minutes.” ~ Dr. Bruce H. Lipton


ARE YOU READY TO CHANGE YOUR LIFE?  Create The Life You Desire – Learn PSYCH-K®!

Re-program your subconscious beliefs and clear life-blocks in any area of your life! Using the PSYCH-K® method, you’ll learn how to unlock your full potential quickly and easily and create a life full of peace, happiness, and success.

Change, Overcome, Grow & Illuminate Your Life

Prosperity and Success – Replace old attitudes about money and increase your aptitude for affluence

Self-Confidence – Discover a new willingness to take positive & decisive actions

Self-Esteem – Design a new belief system that helps you to deeply appreciate and accept yourself

Health – Learn how to eliminate emotional stress, anxiety and trauma while programming your body/mind for optimal health & vitality

Relationships – Create new beliefs to achieve healthy, loving relationships

Grief & Loss – Learn how to resolve painful memories and find peace & happiness

Spirituality – Resolve subconscious resistance in your connection with the Divine.


The PSYCH-K® Basic Workshop is a Mix of Lecture, Demonstration, Practice & Group Discussion 

Topics Include: 

 • The basic science behind the PSYCH-K® process.
 • How to apply PSYCH-K® in your life to create, success, abundance and happiness!
 • The key characteristics of the conscious, subconscious, and super-conscious mind and the differences between them and how they work together.
 • How to identify and transform your limiting beliefs, destructive thoughts and behaviors – what blocks you and/or keeps you stuck.
 • How to make changes for yourself using PSYCH-K’s® effective step-by-step process.
 • The technique of Muscle Testing (MT) to clearly communicate and work with the subconscious mind. MT is a powerful, well-known tool used in kinesiology and other practices worldwide. You will learn this tool to identify life-blocks and limiting beliefs.
 • How to create new powerful, personalized belief statements to overcome life challenges.
 • How to release and transform trauma and stresses of the past, present and even the future!

 

PSYCH-K® Instructor: Ada Child

Registration and Questions

Or contact the host:                    

Julia Pruszyńska, tel.(WhatsApp) +48 535 085 524  (call after 4:00pm)

email: (Poland/EU) 

website: www.rapidbeliechange.com  


 

Comments are closed.