Divine Integration Retreat – Trojanów – Poland

 

PSYCH-K® Odnowienie Boskiej Integracji

Rozpoznaj i doświadcz bezpośredniego połączenia ze swoim Wyższym Ja. Zmień ograniczające przekonania na temat własnej boskości. Doświadcz grupowej synergii Boskiej Świadomości. Odkryj swoją prawdziwą naturę jako istoty duchowej mającej ludzkie doświadczenia i naucz się dostrzegać boskość w innych.


Czego się nauczysz…

Odosobnienie daje możliwość zidentyfikowania i zmiany wszelkich ograniczających przekonań na temat własnej boskości. W kulminacyjnym doświadczeniu odosobnienia efekt synergii grupy jest wykorzystywany do stworzenia energetycznego środowiska w celu wygenerowania osobistego doświadczenia własnego boskiego połączenia. Zgodnie z tradycją “całość jest większa niż suma jej części”, doświadczenie to wykorzystuje dynamikę grupy, aby ułatwić efekt pola, w którym każda osoba może czerpać korzyści z mocy grupy w tym stanie boskiej spójności.

Im więcej z nas rozpozna swoją prawdziwą duchową naturę, tym więcej Źródła Wszystkiego Co Jest zamanifestuje się na świecie. Jest to sposób PSYCH-K na pielęgnowanie świętej globalnej ewolucji.


Odosobnienie nie jest płatne, ale jeśli chcesz, możesz przekazać anonimową darowiznę.

Ponieważ Odosobnienie Boskiej Integracji opiera się na procesach i doświadczeniach z Podstawowych i Zaawansowanych Warsztatów PSYCH-K®, ukończenie zarówno Podstawowych, jak i Zaawansowanych Warsztatów jest wymagane przed wzięciem udziału w Odosobnieniu.

Comments are closed.