PSYCH-K® Workshop Deelnemers Overeenkomst


Faciliteren

Ik erken dat ik na deze Workshop het recht heb om de geleerde PSYCH-K® processen te faciliteren gedurende privé één op één sessies zowel professioneel als persoonlijk, met cliënten of anderen, betaald of op vrijwillige basis, zoals ik verkies. Verder, ben ik geautoriseerd om de titel PSYCH-K® Facilitator te gebruiken met betrekking tot mijn gebruik van PSYCH-K®, voor mijn marketing en andere gedrukte materialen. Deze aanduiding betekent niet dat ik op enigerlei wijze Gecertificeerd ben in PSYCH-K®. De aanduiding ‘Gecertificeerd’ is alleen voorbehouden aan de Gecertificeerde PSYCH-K® Instructeurs.

Verder, terwijl ik het recht heb PSYCH-K® processen met anderen te faciliteren zoals hierboven vermeld, ga ik ermee akkoord anderen de PSYCH-K® processen niet te onderwijzen: op geen enkele wijze, niet aan groepen of aan individuen, professioneel of anderszins, niet betaald of anderszins. Verder stem ik ermee in geen video presentaties of demonstraties van PSYCH-K® processen op internet of andere elektronische media te plaatsen.

Disclaimer

Het PSYCH-K® proces beperkt zich tot het veranderen van overtuigingen. Het PSYCH-K® proces is niet ontwikkeld om een diagnose te stellen over medische problemen, noch vervangt het medische of professionele psychologische zorg.

Auteursrecht en Handelsmerk

Ik erken dat The Myrddin Corporation (voorheen The PSYCH-K® Centre International) de eigenaar is, en/of de enige licentiehouder van bepaalde rechten, inclusief maar niet uitsluitend auteursrechten, handelsmerk, concepten, handelsgeheimen, werkmateriaal, handouts en al het materiaal dat het PSYCH-K® programma betreft. Verder erken ik en ben ik het ermee eens dat het PSYCH-K® trainingsmateriaal, logos en andere handelssymbolen die in PSYCH-K® Workshops en op de PSYCH-K® Website (www.psych-k.com) gebruikt worden, eigendom zijn van en intellectueel toebehoren aan The Myrddin Corporation. Ik stem ermee in de PSYCH-K® concepten, technologie, de strategieën, het uitgereikte materiaal (handouts), het materiaal of de grafische beelden op de Website op eender welke wijze, noch direct noch indirect bij het creëren van nieuw werk of anders, zonder de geschreven toestemming van The Myrddin Corporation niet te reproduceren, noch gedeeltelijk noch helemaal, deze niet over te nemen noch na te bootsen. Bovendien, stem ik ermee in om de instructie- en ervaringsdelen van de Workshop niet op te nemen, op welke wijze dan ook zoals audio, video of foto’s.


Ik begrijp dat ik gebruik mag maken van de PSYCH-K® naam op mijn website, op mijn adreskaartje of ander geprint materiaal, zolang ik PSYCH-K® in hoofdletters schrijf en een trademark toevoeg (®). Ik begrijp dat ik de PSYCH-K® naam niet mag gebruiken (ongeacht of het standaard letters of hoofdletters zijn) als deel van een website domeinnaam of URL, of als deel van een emailadres, of als deel van een sociaal netwerk profiel en/of pagina naam.


Ik mag gebruik maken van het Valk logo (boven rechts, beschikbaar voor PSYCH-K® Facilitatoren via www.psych-k.com), maar het spiraal logo (links boven) mag alleen gebruikt worden door The Myrddin Corporation of zijn Gecertificeerde Instructeurs.

Houd er rekening mee dat het Falcon-logo moet worden gebruikt zoals het wordt weergegeven, zonder wijzigingen, in een van de drie toegestane kleuren (zwart, wit of groenblauw) als een op zichzelf staand symbool. Bovendien mag u de grootte van het logo aanpassen aan een specifiek formaat. Na afloop van de workshop krijg je een link om deze hulpbron te downloaden.


Ik ga ermee akkoord gebonden te zijn door, en zal voldoen aan alle voorwaarden van deze Overeenkomst. Ik ben het eens dat ik niet zal worden geïnformeerd over de aanvaarding van deze Overeenkomst door The Myrddin Corporation. Verder ben ik het eens dat dit formulier aan mijn contractuele partner, The Myrddin Corporation, (voorheen The PSYCH-K Centre International), P.O. Box 1885, El Prado, New Mexico, USA, wordt toegezonden en het elektronisch op te slaan, met behulp van een derde partij IT-dienst.

Het opslaan van deze informatie is alleen voor interne doeleinden en is nodig om dit contract te voltooien en te activeren.

Let op: in sommige landen mogen bedrijven geen contact opnemen met hun klanten zonder hun schriftelijke toestemming. Het PSYCH-K® Centre International kan dus geen contact met je opnemen over PSYCH-K® workshops, speciale evenementen, educatieve video's, wijzigingen in het beleid van de organisatie of andere nuttige informatie, zonder jouw toestemming. Als de wetgeving in uw land een dergelijk verbod kent, en u dergelijke informatie wilt ontvangen, kunt u dit doen door op deze link (https://psych-k.com/newsletter/) te klikken om aan te vragen dat u wordt toegevoegd aan onze algemene mailinglijst.

 

 

Leave this empty:

Signature arrow sign here


Signature Certificate
Document name: PSYCH-K® Workshop Deelnemers Overeenkomst
lock iconUnique Document ID: 51d3de3ecb3cd572ff5d872daaf86d89c626ba48
Timestamp Audit
June 1, 2018 7:08 AM MDTPSYCH-K® Workshop Deelnemers Overeenkomst Uploaded by PSYCH-K Centre International - IP 5.16.118.0