PSYCH-K® Workshop Deelnemers Overeenkomst


Faciliteren

Ik erken dat ik na deze Workshop het recht heb om de geleerde PSYCH-K® processen te faciliteren gedurende privé één op één sessies zowel professioneel als persoonlijk, met cliënten of anderen, betaald of op vrijwillige basis, zoals ik verkies. Verder, ben ik geautoriseerd om de titel PSYCH-K® Facilitator te gebruiken met betrekking tot mijn gebruik van PSYCH-K®, voor mijn marketing en andere gedrukte materialen. Deze aanduiding betekent niet dat ik op enigerlei wijze Gecertificeerd ben in PSYCH-K®. De aanduiding ‘Gecertificeerd’ is alleen voorbehouden aan de Gecertificeerde PSYCH-K® Instructeurs. Verder, terwijl ik het recht heb PSYCH-K® processen met anderen te faciliteren zoals hoger vermeld, ga ik ermee akkoord anderen de PSYCH-K® processen niet aan te leren: op geen enkele wijze, niet aan groepen of aan individuen, professioneel of anderszins, niet betaald of anderszins. Verder stem ik ermee in geen video presentaties of demonstraties van PSYCH-K® processen op internet of andere elektronische media te plaatsen. Bewijs van afstand Het PSYCH-K® proces beperkt zich tot het veranderen van overtuigingen. Het PSYCH-K® proces is niet ontwikkeld om een diagnose te stellen inzake medische problemen, noch vervangt het medische of professionele psychologische zorg.

Auteursrecht en Handelsmerk

Ik erken dat The Myrddin Corporation (voorheen The PSYCH-K® Centre International) de eigenaar is, en/of de enige licentie houder van bepaalde rechten, inclusief maar niet uitsluitend auteursrechten, handelsmerk, concepten, handelsgeheimen, werkmateriaal, handouts en al het materiaal dat het PSYCH-K® programma betreft. Verder erken ik en ben ik het ermee eens dat het PSYCH-K® trainingsmateriaal, logos en andere handelssymbolen die in PSYCH-K®

Workshops en op de PSYCH-K®

Website (www.PSYCH-K.com) gebruikt worden, eigendom zijn van en intellectueel toebehoren aan The Myrddin Corporation. Ik stem ermee in de PSYCH-K® concepten, technologie, de strategieën, het uitgereikte materiaal (handouts), het materiaal of de Website design op eender welke wijze, noch direct noch indirect bij het creëren van nieuw werk of anders, zonder de geschreven toestemming van The Myrddin Corporation niet te reproduceren, noch gedeeltelijk noch helemaal, deze niet over te nemen noch na te bootsen.
Ik begrijp dat ik gebruik mag maken van de PSYCH-K® naam op mijn website, op mijn adreskaartje of ander geprint materiaal, zolang ik PSYCH-K in hoofdletters schrijf en een trademark toevoeg (®).
Ik begrijp dat ik de PSYCH-K® naam niet mag gebruiken (ongeacht of het standaard letters of hoofdletterszijn) als deel van een website domeinnaam of URL, of als deel van een emailadres.
Ik mag gebruik maken van het Valk logo (boven rechts, verkrijgbaar voor PSYCH-K® Facilitatoren via www.psych-k.com), maar het spiraal logo (links boven) mag alleen gebruikt worden door The Myrddin Corporation of zijn Gecertificeerde Instructeurs.
Ik ga ermee akkoord gebonden te zijn door, en zal voldoen aan alle voorwaarden van deze Overeenkomst. Ikben het eens dat ik niet zal worden geïnformeerd over de aanvaarding van deze Overeenkomst door The Myrddin Corporation. Verder ben ik het eens dat dit formulier aan mijn contractuele partner, The Myrddin Corporation, (voorheen de PSYCH-K Centre International), P.O.Box 1885, El Prado, 87529,  New Mexico, USA, wordt toegezonden en het elektronisch op te slaan, met behulp van een derde partij IT-dienst.

 

Leave this empty:

Signature arrow sign here


Signature Certificate
Document name: PSYCH-K® Workshop Deelnemers Overeenkomst
lock iconUnique Document ID: 4a080cda3169e0eb5de0857c124c77181829a77c